Årsaker til at søknaden ikke er innvilget

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Nedenfor finner du noen av årsakene til at en søknad kan bli nektet. Brønnøysundregistrene behandler søknadene med kontroller som baserer seg på forhåndskontroll av regnskapsførere og revisorer, maskinell kontroll, og manuell kontroll.

Karantenestedet er ikke godkjent av Arbeidstilsynet

Fra og med 22. februar 2021 har det vært krav om at innkvarteringsstedet som arbeidsgiver tilbyr er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet før innreise. Det gis ikke tilskudd til innreisekarantene etter 22. februar som er gjennomført på innkvartering som ikke er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Oppgitt flere enerom enn det som er godkjent for karantenestedet

Hvis det i søknaden er angitt flere enerom enn det som er godkjent for karantenestedet vil søknaden bli nektet.

Signert av person uten nøkkelrolle

Søknader som ikke er signert av en person med nøkkelrolle i foretaket vil bli avslått.

Det kan være andre enn de med nøkkelroller som har tilgang til å signere, på grunn av delegeringer som er gjort i Altinn. Det er foretakets ansvar at rett person signerer søknaden.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden fordi den ikke er signert av person med nøkkelrolle, kan det sendes inn ny søknad.

Manglende levering av årsregnskap

Foretak som ikke har levert årsregnskap for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere), vil få avslag på søknaden.

Dette gjelder likevel ikke foretak som ble etablert andre halvår 2019 og har valgt å benytte seg av adgangen til å ha et regnskapsår på inntil 18 måneder.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden fordi årsregnskap ikke er levert, må foretaket sørge for registrering av årsregnskapet i Regnskapsregisteret før de kan sende inn ny søknad.

Når årsregnskapet er godkjent, kan det sendes inn ny søknad.

Restanse på skatt og merverdiavgift

Foretak som ikke har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020, vil få avslag på søknaden.

Foretak som har avtale om delbetaling eller har restanser må betale restansene før de kan søke på nytt. Man må regne med at det kan ta inntil fjorten dager fra innbetaling til vi får oppdatert informasjon fra Skatteetaten.

Manglende dokumentasjon ved tidligere innsendt søknad til kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall eller kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene

Foretak som ikke har levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall eller kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene, vil få avslag på søknaden.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden på grunn av manglende dokumentasjon, må de sende inn etterspurt dokumentasjon og få den godkjent, før de sender inn ny søknad.

Manglende levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019

Foretak som ikke har levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 (gjelder foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere) vil få avslag på søknaden.

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende for 2019 var 30. august 2020. Foretak som leverte etter fristen, men før det ble fattet vedtak om skjønnsligning (i november 2020), anses å ha levert skattemelding. Skattemelding kan også anses som levert etter skjønnsfastsetting, hvis nytt skatteoppgjør bygger på skattemeldingen.