Foretak på Svalbard

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Foretak på Svalbard som kommer inn under ordningen:

 • Foretaket må være enten
  • selskap som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard,
  • enkeltpersonforetak drevet av person som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard, eller
  • ansvarlig selskap hvor deltakerne er skattemessig hjemmehørende på Svalbard.
   
 • Foretaket må følge norske regler om bokføring, regnskap og revisjon. For foretak etablert i 2019 eller tidligere, må dette også være gjort for regnskapsåret 2019.
  
 • Foretak som nevnt i foretaksregisterloven § 2-1 må, for å kunne søke om tilskudd i en tilskuddsperiode, være registrert i Foretaksregisteret.
  
 • Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må, for å kunne søke tilskudd for en tilskuddsperiode, være registrert i Enhetsregisteret.
  
 • Foretaket må ikke være fritatt fra å levere næringsoppgave.