Søknadsfrister

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Fristen for å søke om tilskudd for periodene 1. november til 31. desember 2020, 1. januar til 28. februar 2021 og 1. mars til 30. april 2021 er 30. september 2021.

Fristen for å søke tilskudd for perioden 1. mai til 30. juni 2021 er 31. oktober 2021.