Hvordan kopiere opplysninger inn i excel-malen

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Hvis du kopierer opplysninger fra en annen excel-fil eller en annen kilde inn i excel‑malen, må du passe på at du bare kopierer med deg teksten og ikke kopierer med annen formatering. Under finner du informasjon om hvordan du går frem.

Kopiere fra en annen excel-fil inn i excel-malen:  

1 Alternativer for innliming
2 Lim inn verdier
3 Verdier

Kopiere fra en annen kilde inn i excel‑malen:  

1 Alternativer for innliming 
2 Bruk målformatering

fra en annen excel-fil