Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Foretak som har hatt utgifter i forbindelse med innreisekarantene for utenlandske arbeids- og oppdragstakere kan søke om tilskudd til delvis dekning av slike merkostnader.

Vedtak om tildelt tilskudd er tilgjengelig i en egen oversikt:

I oversikten framgår vedtak om tildelt tilskudd for perioden fra og med november 2020 til og med april 2021. Vedtakene gjøres tilgjengelig for å sikre åpenhet. Vedtak vil kunne bli endret som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker.

Det vil være det til enhver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten.