Om kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Foretak som har hatt utgifter til gjennomføring av innreisekarantene for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere, kunne søke om tilskudd til dekning av slike merkostnader. Innreisekarantene gjennomført på karantenehotell under statens karantenehotellordning omfattes ikke av ordningen.

Ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Hvor lenge varer ordningen?

Et foretak kunne søke om tilskudd for perioden fra 1. november 2020 til 30. juni 2021, og støtte ble beregnet for to måneder av gangen.

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Hvem står bak

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene ansvaret for å utvikle og forvalte tilskuddsordningen.

Det har vært et tett samarbeid med mange aktører for å få tilskuddsordningen raskt i gang. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet, Revisorforeningen og Regnskap Norge har alle bidratt.

Kontroller før utbetaling

Etter at søknaden er mottatt, foretas det kontroller for å verifisere opplysningene som er angitt i forbindelse med søknad om tilskudd. Tilskuddsmyndighetene kontrollerer opplysningene opp mot informasjon fra en rekke ulike kilder og registre.

Kontroller etter utbetaling

I tillegg til kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen, kan det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell misbruk av tilskuddsordningen.

Sanksjoner

Brønnøysundregistrene kan ilegge sanksjoner hvis foretaket som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Du kan se hvem som mottar støtte

Hvilke foretak som har mottatt tilskudd gjøres kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.
Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt vil bli søkbart. Det vil også fremgå hvilke revisjonsselskap eller regnskapsførerselskap som har bekreftet opplysningene i søknadene.

Her kan du se hvem som har mottatt tilskudd.