Skaffe dokumentasjon fra norsk leverandør på at de har overholdt rapporteringsplikter for sine arbeidstakere

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Norsk leverandør/oppdragstaker som er arbeidsgiver for personer du har bekostet innreisekarantene for, må bestille rapporten «arbeidsforhold» fra NAVs innsynsløsning for arbeidsgivere. I rapporten kan du finne dokumentasjon på at arbeidsforholdene er rapportert inn via A-meldingen.

Hvordan leverandør/oppdragstaker enkelt kan laste ned rapporten «arbeidsforhold»

Underleverandøren kan logge seg på innsynstjenesten på NAV: «Min side -Arbeidsgiver» og kan der ta ut rapport over ansettelsesforholdene.

rapport-arbeidstakere

Alternativt kan de kontakte NAV Registerforvaltning på e-post nav.registerforvaltning@nav.no, eller tellefon 40 00 57 70 (09:00 – 15:00). Her kan de bestille en oversikt over alle sine ansatte, og få denne tilsendt med brevpost. Vær oppmerksom på at det kan være noe saksbehandlingstid ved bestilling per telefon.

Tilgang til innsynstjeneste for arbeidsforhold

For å få tilgang til NAVs innsynsløsning for arbeidsgivere må man ha blitt tildelt nødvendige Altinn-rettigheter. Administrator for Altinn i virksomheten er ofte daglig leder, men kan også være andre.

Tilgang til innsynstjeneste for arbeidsforhold innrapportert via a-meldingen gis automatisk til:

  • daglig leder/administrerende direktør
  • styrets leder
  • innehaver av enkeltpersonforetak
  • deltaker i ansvarlig selskap (ANS og DA)
  • bestyrende reder
  • bostyrer i konkursbo (omfatter ikke foretaket som er gått konkurs) og andre bo
  • komplementar (kun fødselsnummer)
  • norsk representant for utenlandsk enhet

Man kan også ha rettigheten Innsyn i Aa-registeret for arbeidsgivere.