Skaffe dokumentasjon fra utenlandsk leverandør på at de har overholdt rapporteringsplikter for sine arbeidstakere

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Utenlandsk leverandør/oppdragstaker som er arbeidsgiver for personer du har bekostet innreisekarantene for, må skaffe oversikt over arbeidstakere de har rapportert for aktuelle oppdrag i tilskuddsperioden.

Hvordan leverandør/oppdragstaker enkelt kan laste ned rapport over arbeidstakere

Leverandør/oppdragstaker kan laste ned oversikten fra Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

I oversikten fremkommer det om arbeidstakeren har et aktivt identitetsnummer og gyldig ID‑kontroll. Oversikten kan lastes ned som CSV‑fil. Leverandør kan se hvilke oppdrag hver arbeidstaker har jobbet på og lage en utskriftsvennlig rapporteringsbekreftelse. Denne kan skrives ut eller lagres som PDF hvis man bruker nyeste versjon av nettleseren.

Tilgang til oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret

For å få tilgang til oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret må man logge seg inn med elektronisk ID. For å kunne se hva som er rapportert i registeret må man ha lesetilgang til tjenesten RF‑1199/RF‑1198 i Altinn for det organisasjonsnummeret som er registrert på oppdraget. Tilgangene tildeles i Altinn.