Sende inn ny søknad eller klage på vedtak

Om endringer

Du må melde fra dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn. Dette gjelder også etter at fristen for å søke om tilskudd er utløpt.

Endre opplysninger når foretaket har fått innvilget søknad

Oppdager du at søknaden har feil eller mangler informasjon etter foretaket har fått innvilget søknaden, må du sende inn en ny søknad.

Det er alltid den siste innsendte søknaden som gjelder, en ny søknad vil automatisk erstatte søknaden du har sendt inn tidligere. Har du allerede fått utbetalt tilskudd, vil differansen enten bli utbetalt eller du vil få tilsendt faktura.

Sende ny søknad når foretaket har fått avslag på søknad

Oppdager du at søknaden har feil eller at vilkårene for å søke har kommet på plass etter at foretaket har fått avslag på søknad, kan du sende inn en ny søknad.

Hvem kan ikke sende ny søknad/endre opplysninger?

  • Du som ønsker å trekke søknaden og betale tilbake hele tilskuddet
  • Du som skal endre beløpene, men blir stoppet i skjemaet fordi vilkårene for å søke ikke lenger er til stede
  • Du som bare skal korrigere refusjonsbeløpet til regnskapsfører/revisor
  • Du som skal endre ansvarlig foretak i konsern

I slike tilfeller må du sende en melding til oss via vårt kontaktskjema, så vil vi ta kontakt med deg.

Klage

Hva kan du klage på?

Klage er riktig fremgangsmåte hvis du mener vi har beregnet selve tilskuddet feil ut fra opplysningene du har sendt inn, hvis du ellers mener vi har basert oss på andre fakta som er feil, eller hvis du mener vi har begått saksbehandlingsfeil.

Slik klager dere på et vedtak