Sende inn ny søknad eller klage på vedtak

Endre opplysninger når foretaket har fått innvilget søknad

Du må melde fra dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn. Dette gjelder også etter at fristen for å søke om tilskudd er utløpt, og dere har fått utbetalt for mye i tilskudd.

Hvem kan ikke sende ny søknad/endre opplysninger?

  • Du som ønsker å trekke søknaden og betale tilbake hele tilskuddet
  • Du som skal endre beløpene, men blir stoppet i skjemaet fordi vilkårene for å søke ikke lenger er til stede
  • Du som skal endre ansvarlig foretak i konsern

I slike tilfeller må du sende en melding til oss via vårt kontaktskjema, så vil vi ta kontakt med deg.

Klage

Hva kan du klage på?

Klage er riktig fremgangsmåte hvis du mener vi har beregnet selve tilskuddet feil ut fra opplysningene du har sendt inn, hvis du ellers mener vi har basert oss på andre fakta som er feil, eller hvis du mener vi har begått saksbehandlingsfeil.

Hvis du klager på en tilskuddsperiode der det ikke finnes et enkeltvedtak, vil klagen bli avvist. Et eksempel på dette er at foretaket ikke har sendt inn søknaden innen søknadsfristen.

Slik klager dere på et vedtak