Innkvartering i forbindelse med innreisekarantene

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Krav om innreisekarantene

I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge, men noen unntak gjelder. Alle reisende fra land utenfor EU/EØS/Schengen har karanteneplikt. Når det gjelder EU/EØS/Schengen-land er det til enhver tid karanteplikt for reisende fra røde land og områder. For personer innenfor gitte kategorier kan det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner.

Forhåndsgodkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Hovedregelen er at utenlandske arbeidstakere skal bo på karantenehotell i innreisekarantenen. Det er unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiver kan tilby et egnet oppholdssted. Fra og med 23. februar har det vært krav om at innkvarteringsstedet/oppholdsstedet som arbeidsgiver tilbyr er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet før innreise.

Krav til innkvartering i karantenetiden

All innkvartering må oppfylle visse krav. For innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene er det tilleggskrav:

  • Enerom med TV og internett (hvis innkvarteringen ikke har TV, kan innkvarteringen ha PC eller nettbrett med likeverdig funksjon og tilbud som en TV.)
  • Eget bad og toalett
  • Eget kjøkken eller matservering
  • Mulighet til å unngå nærkontakt med andre

For første og andre tilskuddsperiode (1. november – 31. desember 2020 og 1. januar – 28. februar 2021) må foretaket dokumentere at innkvarteringen tilfredsstilte de gjeldende kravene angitt i covid-19-forskriften på de aktuelle tidspunktene. Hvilken dokumentasjon som kreves fremkommer av «oppstilling som skal foreligge hos søker«.

For tredje tilskuddsperiode (1. mars – 30. april 2021) stilles det krav om forhåndsgodkjent innkvartering.

Konsekvenser av brudd på smittevernbestemmelser

Vedtak om alvorlige brudd knyttet til smittevernregler kan medføre avslag om støtte eller krav om tilbakebetaling av støtte fra karantenekompensasjonsordningen.