Så mye tilskudd kan foretaket få

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Her kan du beregne hvor mye tilskudd foretaket kan få.

Tilskudd beregnes etter antall arbeidstakere eller oppdragstakere som har vært i pålagt innreisekarantene. Det gis tilskudd på inntil 1000 kroner per døgn per arbeids- eller oppdragstaker i innreisekarantene. Det gis ikke tilskudd til innreisekarantene som er gjennomført på karantenehotell under statens karantenehotellordning.

  • tilskuddet kan ikke overstige foretakets merkostnader i tilskuddsperioden
  • tilskuddet avkortes mot foretakets merkostnader dersom merkostnadene er lavere enn døgnsats
  • tilskuddet reduseres for mottatt erstatning for merkostnadene
  • det gis ikke tilskudd til mer enn 20 karantenedøgn per arbeids- eller oppdragstaker per tilskuddsperiode

Dersom foretaket har rett til tilskudd refunderes 80 % av kostnader til bekreftelse av søknad, men maksimalt kroner 15 000 for hver tilskuddsperiode. Kostnaden til bekreftelsen fylles ut i søknaden.

Eksempel – beregning av tilskuddsbeløp

For å kunne beregne tilskuddsbeløpet for en tilskuddsperiode må du vite

  • merkostnader for perioden
  • antall arbeidstakere og/eller oppdragstakere hvor søker har vært ansvarlig for gjennomføring av karantene i perioden
  • antall karantenedøgn i perioden
  • mottatt erstatning for merkostnadene
Merkostnader 120 000
Arbeidstaker 1 14 døgn Døgnsats 1000   14 000
Arbeidstaker 2 16 døgn Døgnsats 1000   16 000
Oppdragstaker 1 10 døgn Døgnsats 1000   10 000
Sum døgnsats   40 000
– Mottatt erstatning             0
Beregnet tilskudd   40 000

 

Merkostnader er høyere enn sum døgnsats, slik at det ikke skjer avkortning i døgnsatsutbetaling.

Merkostnader 30 000
Arbeidstaker 1 14 døgn Døgnsats 1000 14 000
Arbeidstaker 2 16 døgn Døgnsats 1000 16 000
Oppdragstaker 1 10 døgn Døgnsats 1000 10 000
Sum døgnsats 40 000
– Mottatt erstatning           0
Beregnet tilskudd 30 000

 

Merkostnader er lavere enn sum døgnsats. Beregnet tilskudd vil derfor avkortes til sum merkostnader.

Merkostnader 120 000
Arbeidstaker 1 14 døgn Døgnsats 1000   14 000
Arbeidstaker 2 26 døgn* Døgnsats 1000   20 000
Oppdragstaker 1 10 døgn Døgnsats 1000   10 000
Sum døgnsats   44 000
– Mottatt erstatning             0
Beregnet tilskudd   44 000

 

Det utbetales ikke tilskudd for mer enn 20 karantenedøgn per arbeidstaker. Arbeidstaker 2 overskrider maksimalt antall karantenedøgn. Sum døgnsats avkortes derfor.

Merkostnader 120 000
Arbeidstaker 1 14 døgn Døgnsats 1000   14 000
Arbeidstaker 2 16 døgn Døgnsats 1000   16 000
Oppdragstaker 1 10 døgn Døgnsats 1000   10 000
Sum døgnsats   40 000
– Mottatt erstatning   15 000
Beregnet tilskudd   25 000

 

Beregnet tilskudd er avkortet som følge av mottatt erstatning.

Har du spørsmål?

Kontakt oss