Vedlegg til søknaden – mal for opplasting

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Du må fylle ut opplysninger om personene som har vært i innreisekarantene i en egen Excel-mal.

Viktig å merke seg i forbindelse med utfylling av Excel-mal
  • Hvis arbeidstakeren har d-nummer, men også har fått norsk fødselsnummer, skal det norske fødselsnummeret brukes (kontroller hvilket nummer som er brukt i a-melding)
  • Du kan ikke legge inn egendefinerte funksjoner, som for eksempel makroer, i excel-malen. Da vil ikke kontrollene som kjøres fungere som de skal.
  • Hvis du kopierer opplysningene fra en annen fil inn i excel-malen, må du passe på at du bare kopierer med deg teksten og ikke kopierer med annen formatering.
  • Karantenedøgnene legges inn fra dato til og med dato. Eksempel: Start: 01.03.2021, slutt 07.03.2021 = 7 dager i karantene.
  • Hvis du skal legge inn veldig mange personer i Excel-malen, kan det være lurt å laste den opp i skjemaet slik at du får kontrollert innholdet underveis i utfyllingen.
  • Skal du søke for flere tilskuddsperioder? Merk da at det må lastes opp én excel-fil for hver søknad. I excel-filen skal du kun legge inn karantenedøgn som er innenfor tilskuddsperioden det søkes for.

Hvordan bruke Excel-malen

  1. Last ned filen og lagre med foretrukket navn på enheten din (PC e.l.)
  2. Åpne filen som er lagret på PC‑en din og fyll ut fødselsnummer/d‑nummer eller ID‑nummer fra A‑meldingen eller internasjonalt identifikasjonsnummer, navn og karanteneperioder for den aktuelle tilskuddsperioden
  3. Lagre filen
  4. Last opp den utfylte filen som vedlegg til søknadsskjemaet

Dersom du gjør endringer i den vedlagte filen eller ønsker å legge ved en annen fil, må du laste opp den nye filen i skjemaet.

Automatisk kontroll av opplysningene

Innholdet i filen kontrolleres automatisk. Du vil få feilmelding hvis du for eksempel har lagt inn samme person flere ganger, eller det ikke er samsvar mellom fødselsnummer og etternavn.

Du vil også få feilmelding hvis det er lagt inn karanteneperioder som er utenfor tilskuddsperioden det søkes for.