Kompensasjonsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene

Brønnøysundregistrene skal forvalte kompensasjonsordningen, og vi jobber nå med informasjonen som skal ut på denne siden.

Den nye kompensasjonsordningen vil åpne for søknader 10. mai.

Les mer om ordningen