Søknad om tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke.

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, kan du sende inn en ny søknad.